Comisii de specialitate

Pe durata mandatului Consiliului local al comunei Leordina, judetul Maramures ,se reorganizează, comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate, conform Hotărârii nr.22 din data de 13.07.2019 priviind reorganizarea comisiilor de specialitate, acestea au următoarea componenţă :

  1. Comisia pentru dezvoltarea economiei,buget – finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,protectia mediului,agricultura,gospodarire comunala,servicii si comert:

1. Simon Ioan -Stefan – presedinte

2. Cocarca Gheorghe -secretar

3. Rac Gheorghe -membru

4. Taut Alexandru -membru

5. Nistor Mircea -Daniel -membru

6. Taut Ionas -membru

7. Nistor Ion -membru

II. Comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii publice, a drepturilor cetatenilor:

1. Taut Ioan -presedinte

2. Sofronici Ioan -secretar

3. Ban Viorica -membru

4. Cocarca Gheorghe -membru

5. Nistor Ioan -membru

III. Comisia pentru invatamant ,cultura ,sanatate,protectie sociala,activitati sportive si de agrement:

1. Ban Viorica -presedinte

2. Rac Gheorghe – secretar

3. Taut Ionas -membru

Skip to content