Comisii de specialitate

I. Comisia pentru dezvoltarea economiei, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al
comunei, protecția mediului, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț:

-Simon Ioan Ștefan – Președinte
-Tăut Ioan Florin – Secretar
-Cocarca Gheorghe – Membru
-Gavriluti ștefan – Membru
-Vancea Alin Ioan – Membru

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor:
-Lazăr Gheorghe – Președinte
-Rac Gheorghe – Secretar
-Dunca Ioan – Membru

III. Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, activități sportive și de agrement:
-Covaci Monica – Președinte
-Nistor Mircea Daniel – Secretar
-Nistor Vasile – Membru

Ultima actualizare: 15:36 | 8.04.2024

Sari la conținut